www.autotransport.plCzy to prawdziwa ulga dla branży transportowej?
Czy to prawdziwa ulga dla branży transportowej?
Jak rozliczać zwrot kosztów za podróż służbową?
16 stycznia 2017 r.   |  AS

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozliczania ryczałtów za noclegi kierowców, wielu przewoźników odetchnęło z ulgą. Widmo wypłat ogromnych odszkodowań dla pracowników zostało oddalone, ale eksperci zwracają uwagę, że wcale nie jest tak różowo.

Nadal nie jest wiadome, w jaki dokładnie sposób należy rozliczać zwrot kosztów za podróż służbową kierowcy. Pojawia się uzasadniona potrzeba szerszej dyskusji, aby możliwe było wypracowanie rozwiązania sytuacji.

Wyrok TK. W dniu 29 XII 2016 r. w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 XI 2016 r. w sprawie dotyczącej ryczałtów noclegowych kierowców w zagranicznej podróży służbowej (pisaliśmy o tym także na łamach PGT w wydaniu nr 48 z 30 XI 2016 r.). Dyskusja w tej kwestii rozpoczęła się już w 2009 r., a przybrała na sile 5 lat później, kiedy to w uchwale z 12 VI 2014 r. (II PZP 1/14), Sąd Najwyższy uznał, że zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego miejsca do spania w kabinie pojazdu, podczas wykonywania przewozów międzynarodowych, nie stanowi bezpłatnego noclegu w rozumieniu powyższego rozporządzenia.

Wyrok SN otworzył drogę kierowcom do domagania się rekompensat od firm transportowych za niewypłacone ryczałty noclegowe. Szacowano, że kwoty odszkodowań mogą sięgać nawet 2 mld złotych, co miałoby katastrofalne skutki dla całej branży transportowej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego zamknął sprawę, a sądom nie pozostało nic innego, jak oddalenie wszystkich pozwów o odszkodowania złożonych w tego typu postępowaniach.

Co po wyroku? Jak się okazuje, kwestia rozliczania ryczałtów noclegowych będzie wymagała od branży zastosowania dodatkowych rozwiązań. Wyrok Trybunału z jednej strony rozwiązuje problem, który powstał po wyroku 7 Sędziów Sądu Najwyższego, a groźba olbrzymich roszczeń kierowców dotyczących ryczałtów została oddalona. Jednak opublikowanie wyroku może nieść za sobą kolejne konsekwencje. W tej chwili znów pojawia się niepewność w branży - mówi Bartosz Najman, prezes Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców. Nikt nie jest w stanie w 100% odpowiedzieć na pytanie, w jaki dokładnie sposób należy rozliczać zwrot kosztów za podróż służbową, a pamiętajmy, że jest to znaczna część wynagrodzenia kierowcy. Na ten moment, przedsiębiorcy nie mają gwarancji i pewności, w jaki sposób te składniki należy wypłacać. 18 I w Ministerstwie Finansów i Infrastruktury ma się odbyć spotkanie, które być może zapoczątkuje wyjaśnienie sytuacji - dodaje.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, uregulowanie należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez kierowców podróży służbowej wymaga stworzenia odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniającej specyfikę ich pracy, dlatego w tym roku można się spodziewać zmian w sposobie rozliczania podróży służbowych kierowców. Na tą chwili, nie ma jednak informacji o terminie wprowadzania nowych rozporządzeń w tym zakresie.« powrót
W ostatnim wydaniu PGT 49-52/2018 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl
© 2017 by Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o.
Auto Transport - Polskie Wydawnictwo Transportowe Sp. z o.o., ul. Marconich 3/7, 02-954 Warszawa
Tel.: +48-22-620 92 14
KRS: 45946 , Regon: 010269289 , NIP: 526-00-10-038 , Kapitał zakładowy: 100.000 PLN
Prezes Zarządu: Alicja Ferdynus