Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.plDodatkowe środki ostrożności na Dworcu Zachodnim
Transport drogowy

Dodatkowe środki ostrożności na Dworcu Zachodnim

Walka z zagrożeniem koronawirusem

11 marca 2020 r.   |  SC

Narodowy przewoźnik autokarowy Polonus wdrożył rygorystyczne procedury bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wynikającym z pojawienia się w Polsce nowego koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19. 

Dodatkowe środki ostrożności na Dworcu Zachodnim   |   Fot. Polonus

Zarówno w autokarach, na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia oraz siedzibie firmy podjęto rygorystyczne środki ostrożności – wdrożono procedury sanitarne, zaopatrzono pracowników w dodatkowe środki higieniczne oraz zakupiono sprzęt do ozonowania wnętrza autokarów.

We wtorek, 10 marca, w godzinach nocnych została przeprowadzona kompleksowa dezynfekcja i czyszczenie elektrostatyczne dworca autobusowego. Wykorzystano do tego profesjonalne urządzenie VP300ES oraz generator ozonu, stosowane przez specjalistyczne służby sanitarne na całym świecie. Regularnie odbywają się spotkania statusowe kadry zarządzającej, która jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Zarząd Spółki Polonus S.A. niezwłocznie podjął działania wprowadzające rygorystyczne procedury postępowania zarówno w autokarach, jak i na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pasażerom i pracownikom. Pozostajemy w kontakcie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a nasz zespół na bieżąco monitoruje sytuację. – mówi Maciej Acedański, Prezes Zarządu Polonus S.A. Kierowcy pracujący na regularnych liniach dalekobieżnych Polonus zostali wyposażeni w płyny dezynfekujące, maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki. W pomieszczeniach gdzie przebywają wywieszono instrukcje informujące o sposobach postępowania w przypadku zauważenia symptomów choroby. Pomieszczenia i toalety zostały dodatkowo wyposażone w płyn do dezynfekcji rąk na sucho wraz z zaleceniem regularnego stosowania. Pracownicy serwisu sprzątającego autokary zostali wyposażeni w dodatkowe antywirusowe środki czystości wraz z instrukcją ich poprawnego stosowania. Zakupiono także specjalistyczne maszyny ozonujące, które są każdorazowo stosowane przy sprzątaniu autokarów Polonus po powrocie z trasy. Ich stosowanie dezynfekuje powietrze a autokarze oraz potencjalne czynniki chorobotwórcze. Wszystkie służby dworcowe współpracują ze sobą w zakresie profilaktyki zakażeń koronawirusem. Wprowadzono specjalnie wytyczne dla pracowników, w szczególności dla personelu mającego bezpośredni kontakt z pasażerami na dworcu i w autokarach dotyczące postępowania w przypadkach podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19. Określone zostały procedury działania dla służb dworcowych, dyżurnych ruchu w Centrum Operacyjnym z całodobowym monitoringiem, kasjerów biletowych, ochrony dworca oraz służb sprzątających. Kasjerzy zostali zaopatrzeni w płyn dezynfekujący do rąk, maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki. Prewencyjnie zmodyfikowany został system wentylacji oraz uszczelnione okienka kasowe pod kątem przenoszenia wirusów drogą kropelkową. Pracownicy zostali wyposażeni w dodatkowe środki higieny osobistej, tj. płyn dezynfekujący do rąk, maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki, termometr do badania temperatury oraz przeszkoleni na ewentualność zauważenia u podróżnych objawów chorobowych. Osoby, co do których zachodzi podejrzenie wystąpienia symptomów choroby zostaną skierowane do specjalnie przygotowanego, wydzielonego i monitorowanego pomieszczenia w charakterze izolatki, w którym będą przebywały do czasu przyjazdu służb medycznych. W hali dworca wywieszono instrukcje informujące o zachowaniu zasad higieny oraz numery kontaktowe do instytucji epidemiologicznych. W ostatnich dniach zostały wysłane do przewoźników realizujących kursy do Włoch pisma z rekomendacją czasowego zwieszenia połączeń. Spółka posiada specjalistyczny sprzęt do ozonowania, mycia i dezynfekcji wnętrza dworca i autokarów Polonus oraz antywirusowe środki czystości. W najbliższym czasie na dworcu pojawią się dozowniki z płynem dezynfekującym. We wtorek, 10 marca, w godzinach nocnych została przeprowadzona kompleksowa dezynfekcja i czyszczenie elektrostatyczne dworca. Wykorzystano do tego zostanie profesjonalne urządzenie VP300ES stosowane przez specjalistyczne służby sanitarne na całym świecie. Następnie we wszystkich pomieszczeniach zostały ustawione generatory ozonu LP-16. Generator produkuje ozon, który jest jednym z najskuteczniejszych znanych środków dezynfekcyjnych. Działanie bakteriobójcze ozonu jest około 50 razy skuteczniejsze i 3 000 razy szybsze niż chloru. Kompleksowe działania dezynfekujące będą prowadzenie cyklicznie co kilka dni. Regularnie odbywają się spotkania statusowe kadry zarządzającej, która jest w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi. Na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, jak również pasażerom korzystającym z Dworca Autobusowego udostępniono przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny materiały informacyjne z najważniejszymi zaleceniami do zastosowania przed podróżą.

[ info prasowe Polonus ]


Fot. Polonus

Fot. Polonus

Fot. Polonus

Fot. Polonus

Fot. Polonus

Fot. Polonus

Fot. Polonus

Fot. Polonus
W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl