Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.plNowe wymagania dla dróg
Transport drogowy

Nowe wymagania dla dróg

Poznamy je za niecałe dwa lata

21 kwietnia 2018 r.   |  AS

Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę na przygotowanie nowych wymagań technicznych dla drogownictwa. Gotowy dokument mamy poznać w ciągu 22 miesięcy.

Wyniki prac poznamy za niecałe 2 lata   |   Fot. GDDKiA

To kamień milowy we wdrażaniu rekomendacji Komitetu sterującego ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych, a jednocześnie duży krok na rzecz tworzenia nowoczesnej struktury przepisów techniczno-budowlanych w Polsce – mówi wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Zespół. Wykonawcą opracowania „Analiza jakości technicznej projektów drogowych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych” jest konsorcjum krajowych jednostek naukowych i firm projektowych, w skład którego wchodzą: Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Transprojekt Gdański oraz Transprojekt – Warszawa.

Rolą Ministra Infrastruktury jest zapewnienie takich warunków technicznych projektowania i utrzymania dróg i mostów, które będą gwarantowały bezpieczeństwo wszystkim ich użytkownikom. Jednocześnie musimy mieć na uwadze, że wymagania te powinny pozwalać na zoptymalizowanie procesu budowy, zarówno pod względem czasu, jak i kosztów. Znalezienie kompromisu pomiędzy tymi dwoma aspektami będzie rolą konsorcjum, które wygrało przetarg – podkreśla wiceminister.

Gotowe. Równolegle z zawarciem umowy na opracowanie kolejnych wymogów, resort infrastruktury zatwierdził odbiór dwóch pierwszych etapów tworzenia katalogu typowych konstrukcji drogowych, obiektów mostowych i przepustów. Katalog ów ma określić optymalne parametry wymienionych elementów dróg, które przyczynią się do obniżenia kosztów realizacji inwestycji. Ostateczny projekt katalogu (wyk. jest firma Promost Consulting) powinien być gotowy do końca wakacji tego roku.

Pierwsze wyniki realizacji zamówienia pokazują, na podstawie analizy tego, co do tej pory zostało w Polsce wybudowane, które rodzaje konstrukcji obiektów najlepiej spełniają swoją rolę pod względem funkcjonalnym, środowiskowym i ekonomicznym. Wyniki tych prac są niezwykle ciekawe i będą stanowiły podstawę do określenia optymalnych rozwiązań, które następnie będą stosowane w budownictwie mostowym – zapewnia wiceminister Chodkiewicz.

Co dalej? Konsekwencją kolejnych prac projektowych, ma być także realizacja następnego dużego zamówienia publicznego na sformułowanie warunków technicznych projektowania, wykonywania, utrzymania i eksploatacji mostów i tuneli.

Ogłoszenie przetargu w tej sprawie planowane jest w III kwartale 2018 r.

W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl