Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.plPowstanie elektroniczny rejestr przewoźników
Transport drogowy

Powstanie elektroniczny rejestr przewoźników

Nowelizacja ustawy pozwoli wypełnić zobowiązania wobec UE

19 kwietnia 2016 r.   |  Jacek Kosecki

12 IV rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, na mocy której utworzony zostanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Dzięki temu możliwe będzie połączenie z rejestrami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a co za tym idzie łatwiej i szybciej będzie o wymianę danych.


Warning: getimagesize(http://www.pgt.pl/img_ar/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /_art.php on line 110

Nowy rejestr powstanie w oparciu o bazy z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz ewidencje przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach i miastach na prawach powiatu. Całość będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

W skład nowego wykazu wejdą trzy ewidencje:

– przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

– osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji,

– poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego.

Dane gromadzone w pierwszej z wymienionych ewidencji, mają być jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem mikroprzedsiębiorcy.

W pozostałych dwóch ewidencjach informacje będą mogły uzyskać, po złożeniu specjalnego wniosku, upoważnione organy: starostwa, wojewódzcy inspektorowie transportu drogowego, wojewódzcy komendanci Policji, komendant główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy izb celnych, Główny Inspektor Pracy, zarządcy dróg, sądy oraz szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Łączny koszt zbudowania i działania rejestru ma wynieść 55,89 mln zł (wyliczenie na lata 2016-2025). Jak zapewnia strona rządowa, funkcjonowanie rejestru ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego, a także stworzyć właściwe warunki uczciwej konkurencji między przewoźnikami.

W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl