Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.plS5 w dolnośląskim już otwarta
Transport drogowy

S5 w dolnośląskim już otwarta

27 grudnia 2017 r.   |  AS

Od 22 XII kierowcy mają do dyspozycji cały dolnośląski, prawie 50-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S5 od węzła Korzeńsko do węzła Wrocław Północ, dzięki oddanemu dziś niemal
30-kilometrowemu odcinkowi od węzła Krościna do Wrocław Północ.

Fragment gotowej S5   |   Fot. GDDKiA

6 listopada 2017r. oddano do ruchu prawie 20 km trasy S5 między węzłami Korzeńsko a Krościna. Dziś do użytku przekazujemy niemalże 30 kilometrów drogi ekspresowej, która jest ważnym lokalnie, ale także na skalę Polski odcinkiem, łączącym Wrocław z północną częścią kraju. Trasa została zrealizowana przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Droga ekspresowa S5 w Polsce docelowo będzie liczyła około 360 km i połączy Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Grudziądz. Łącznie z dolnośląskim odcinkiem S5 oddano już do ruchu 155 km, natomiast w realizacji jest jeszcze 205 km. Planowane połączenie całej trasy ma nastąpić w 2019r.

S5 przebiegać będzie poprzez środkową część Polski i połączy:
- AOW A8 na węźle Wrocław Północ z autostradą A1 na węźle Nowe Marzy w okolicy Grudziądza;
- w Poznaniu połączy się z drogą ekspresową S11, a w Bydgoszczy z drogą ekspresową S10,
- poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia będzie umożliwiała dojazd do autostrady A4 i drogi ekspresowej S8.

Budowę drogi ekspresowej na Dolnym Śląsku podzielono na 3 zadania inwestycyjne.
6 listopada oddano do ruchu całe zad. 1 od węzła Korzeńsko (bez węzła) do km 123+700
o długości ok. 15 km, zrealizowane przez konsorcjum firm Budimex/Strabag oraz fragment zad. 2 od km 123+700 do węzła Krościna o długości 4,3 km, zrealizowanego przez firmę Dragados.
Dziś natomiast udostępniono kierowcom pozostałą część zad. 2 od węzła Krościna do 137+500 czyli pozostałe 9 km oraz całe zad. 3 od 137+500 km do węzła Wrocław Północ o długości ok. 19,3 km, zrealizowane przez firmę Astaldi.

Przede wszystkim bezpieczeństwo. W ramach budowy S5 powstało 7 węzłów drogowych, które w sposób bezkolizyjny umożliwiają włączenie się do ruchu. Są to węzły: Żmigródek, Żmigród, Krościna, Prusice, Trzebnica, Kryniczno, Wrocław Północ.

Obiekty inżynierskie:
Na prawie 50 kilometrowym odcinku drogi S5 wybudowano 46 obiektów mostowych, w tym dwa charakterystyczne, które wybudowane metodą nasuwania podłużnego:
- most MS 6 o długości 750 m, przechodzący ponad dwoma rzekami Baryczą i Młynówką oraz nad torami stacji kolejowej Żmigród w ciągu linii kolejowej Wrocław – Poznań
- most MS 41 o długości 749 m, przechodzący nad terenami zalewowymi, przez rzekę Widawę oraz kanał Sołtysowicki.
- dodatkowo wybudowano 85 przepustów, w tym 29 przepustów ekologicznych.
- powstały 4 Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Morzęcino Wschód i Morzęcino Zachód oraz Wisznia Mała Wschód i Wisznia Mała Zachód. Przy węźle Krościna powstał Obwód Utrzymania Drogi (OUD) Krościna, którego zadaniem będzie bieżące utrzymanie trasy.
- w linii rozdziału, pomiędzy jezdniami, zamontowane zostały na przewiązkach awaryjnych szybkorozbieralne bariery linowe, których łatwy i szybki sposób demontażu usprawni przeprowadzanie akcji ratowniczych przez służby ratunkowe w sytuacji ewentualnego zagrożenia.

Do budowy dolnośląskiej trasy S5 wykorzystano:
- ok. 180 tys m3 betonu do wykonania wszystkich obiektów mostowych,
- ponad 20 tys ton stali zbrojeniowej do wykonania wszystkich obiektów mostowych,
- 1,5 mln m2 nawierzchni bitumicznej do wykonania trasy głównej i łącznic,
- 11,2 mln ton kruszyw i piasku wbudowanych w nasypy.

Wartość inwestycji:

- Całkowity koszt realizacji projektu 1 861 182 300, 00 zł
- Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 911 126 425,26 zł
- Lata realizacji: 2014 – 2017

[ GDDKiA ]


Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA
W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl