Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.plS7 od Olsztynka do Ostródy już w całości dostępna dla ruchu
Transport drogowy

S7 od Olsztynka do Ostródy już w całości dostępna dla ruchu

6 grudnia 2017 r.   |  AS

Dziś otwarty został ponad 11-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Rychnowo - Olsztynek. Jest to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

Odcinek ten to część inwestycji o łącznej długości ok. 20,1 km, która została podzielona
na dwa zadania realizacyjne: C1 Ostróda Południe - Rychnowo (8,8 km) udostępniony do
ruchu 11 sierpnia 2017 r. i C2 Rychnowo - Olsztynek Zachód (11,2 km).

Inwestycja polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz
obiektów ochrony środowiska. Nowo wybudowana droga biegnie w początkowym fragmencie trasy po nowym śladzie, a następnie nowy przebieg drogi sąsiaduje z istniejącą DK 7 lub lokalnie wchodzi w jej korytarz. Wykonawcą zadania o wartości 388,5 mln zł była firma STRABAG Sp. z o. o.

Odcinek Rychnowo – Olsztynek był realizowany w ramach projektu „Budowa drogi
ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)” współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowita
wartość projektu wynosi 2 199 770 556,62 zł. Maksymalna kwota wydatków
kwalifikowanych wynosi 1 383 727 684,49 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi
1 176 168 531,81 zł.

Oddanie do ruchu odcinka Rychnowo - Olsztynek o długości 11,2 km to kolejny etap
budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. Łącznie z
udostępnionym dziś odcinkiem drogi w województwie warmińsko-mazurskim
wybudowano już ponad 133 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Ostróda Północ (59,4
km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), Nidzica – Napierki (22,7 km) oraz Ostróda
Południe – Rychnowo - Olsztynek (20,1 km). W budowie znajduje się obecnie jeszcze
odcinek S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe o długości 9,7 km. Zakończenie tej
inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku. W rezultacie na koniec 2017 roku cała
droga S7 realizowana w województwie warmińsko-mazurskim przez olsztyński oddział
GDDKiA będzie w klasie drogi ekspresowej. W październiku 2018 roku zakończy się
budowa odcinka S7 Nowy Dwór Gdański – Elbląg, realizowana przez gdański oddział
GDDKiA.

[ GDDKiA ]


Fot. GDDKiA

Fot. GDDKiA
W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl