Reklama     +48 22 620 92 04 
www.autotransport.plviaTOLL rozszerza sieć dróg od lipca 2017 r.
Transport drogowy

viaTOLL rozszerza sieć dróg od lipca 2017 r.

21 czerwca 2017 r.   |  AS

Na początku lipca polska sieć dróg objętych opłatą elektroniczną w ramach systemu viaTOLL wzrośnie do blisko 3 660 kilometrów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 9 lipca do mapy płatnych tras dołączą odcinki o łącznej długości ok. 360 kilometrów zlokalizowane w 6 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim.


Rozszerzenie systemu viaTOLL od 9 lipca 2017 r.   |   Fot. viaTOLL

Wśród nich znajdą się fragmenty dróg ekspresowych S8 i S19 oraz dróg krajowych o numerach 24, 50 i 92. Wszystkie przychody wygenerowane przez viaTOLL trafiają na konto Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce. Dotychczasowe wpływy do KFD z tytułu opłat w ramach systemu viaTOLL wyniosły blisko 8 mld zł.

Lipcowe rozszerzenie będzie stanowiło ósmy etap rozbudowy sieci dróg płatnych w ramach systemu viaTOLL.

Odcinki, które z dniem 9 lipca br. zostaną włączone do systemu:

 • Droga ekspresowa S8 – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B – węzeł Mężenin,
 • Droga ekspresowa S19 – węzeł Lublin Sławinek – Lublin Węglin,
 • Droga krajowa nr 24 – Pniewy (skrzyżowanie z DK 92) - węzeł Skwierzyna Południe
 • Droga krajowa nr 50 na odcinkach:
  • Kuznocin (skrzyżowanie z DK 92) – Guzów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3835W),
  • Chudolipie (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 876) – Dębówka (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 683),
  • skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2709W – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4201W,
  • skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4202W – węzeł Brok,
 • Droga krajowa nr 92 na odcinkach:
  • Boczów (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1258F) - Poźrzadło (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1225F),
  • skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1238F - Myszęcin (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1211F),
  • skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1217F – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 305,
  • Łowicz (skrzyżowanie z drogą krajową nr 14) - Kuznocin (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50),
  • Sochaczew (skrzyżowanie z drogą krajową nr 50) - granica m. Warszawa.

Elektroniczny system poboru opłat drogowych viaTOLL został uruchomiony 6 lat temu, w lipcu 2011 r. Obecnie obejmuje blisko 3 300 km dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. Od początku funkcjonowania systemu do końca maja br. na konto Krajowego Funduszu Drogowego wpłynęło 7,92 mld zł. Tylko w ubiegłym roku przychody z systemu sięgnęły rekordowego poziomu 1,7 mld zł (wzrost o 9,5% w porównaniu do roku 2015), przy czym od stycznia do grudnia 2016 r. koszty operacyjne wyniosły łącznie ok. 255,5 mln zł (15% wpływów rocznych). Szacuje się, że po lipcowym rozszerzeniu roczne wpływy z systemu mogą wzrosnąć nawet o 150 mln zł, co oznacza, że osiągną nawet 1,85 mld zł.

Najbardziej dochodowymi drogami w ramach systemu viaTOLL w dalszym ciągu pozostają: autostrada A4, droga ekspresowa S8 oraz autostrada A2. Tylko przez ostatnie pół roku te trzy trasy wygenerowały łącznie ponad 439,9 mln zł wpływów, przy czym zdecydowanie największa część tej kwoty, bo aż 221,16 mln przypada na A4.

System viaTOLL jest obowiązkowy dla wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także dla autobusów niezależnie od ich DMC. Na koniec maja br. w systemie zarejestrowanych było ponad 1 mln 73 tys. pojazdów oraz 678 tys. użytkowników. Operator systemu rozdystrybuował ponad 75 tys. urządzeń viaAUTO, przeznaczonych dla samochodów osobowych, a dodatkowe 1,2 tys. przekazał w użytkowanie służbom ratowniczym.

Przez 6 lat funkcjonowania, system viaTOLL okazał się nie tylko jednym z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych systemów poboru opat w Europie, ale również jednym z najbardziej przyjaznych z punktu widzenia użytkowników. Wychodząc naprzeciw ich wymaganiom i oczekiwaniom zostały wprowadzone dodatkowe udogodnienia i usługi takie jak np. portal e-Nota, powiadomienie sms i aplikacja mobilna. Ponadto, z dniem 1 czerwca 2017 została zmieniona wysokość kwoty zabezpieczenia dla kont z odroczoną płatnością, co oznacza że użytkownicy Systemu viaTOLL mogą przedstawiać zabezpieczenie dla umowy w trybie z odroczoną płatnością, w niższej wysokości.

[ viaTOLL ] 

W ostatnim wydaniu PGT 06-09/2020 m.in.
ZOBACZ NASZĄ STRONĘ www.PGT.pl